انتخاب کارکنان و مدیران

در تصمیمات انتخاب کارکنان و مدیران باید عوامل و معيارهاي مختلفی را در نظر گرفت، چنانچه که اسنل و بوهلندر عوامل دانش، مهارت‌ها و استعدادهای ذهنی را تعیین‌کننده توانایی انجام کار و عوامل شخصیت، ارزش‌ها و انگیزه را تعیین کننده تمایل متقاضی شغل نظر گرفتند که در انتخاب کارکنان و مدیران باید به مجموعه عوامل موجود در این 2 بعد توجه کرد. اين موضوع در شكل زیر نمايش داده شده است. عوامل مورد اشاره مبين موضوع تناسب شغل- شاغل است. با عنایت به این مطالب رویکرد ما در انتخاب کارکنان و مدیران تناسب شغل و شاغل با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر بر توانایی و تمایل ایشان برای انجام موفقیت آمیز شغل است لذا علاوه بر سنجش دانش و مهارت متقاضیان شغلی، توانایی و استعدادهای ذهنی، ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی، انگیزش ایشان و علاقه‌مندی‌های شغلی و ارزش‌های کاری را مورد توجه قرار می‌دهیم.

عوامل توانایی و تمایل در تصمیمات انتخاب کارکنان
عوامل توانایی و تمایل در تصمیمات انتخاب کارکنان

اوزان عوامل مورد اشاره فوق به اقتضاء عواملی متفاوت است لذا با تدوین یک سیستم خبره با استفاده از روش استنتاج فازی به اوزان آن‌ها برای هر شغل خاصی تعیین می‌شود.

به منظور شناسایی کامل عوامل موثر در انتخاب کارکنان و همچنین تعیین اوزان آن‌ها برای هر شغلی از نرم افزار تجزیه و تحلیل و مدلسازی شایستگی مشاغل می‌توانیم استفاده نماییم. برای مشاهده نمونه خروجی این نرم‌افزار در قالب یک شناسنامه شغلی اینجا کلیک کنید.

مراحل انتخاب کارکنان و مدیران در چهار فاز به شرح زیر است:

فاز اول: تدوین مدل شايستگي‌هاي مشاغل

 • تعیین تحلیل‌گر به منظور تحلیل هر شغل
 • تحلیل هر شغل توسط نرم‌افزار مربوطه و تعیین شایستگی های دانشی، رفتاري، ادراكي، شخصيتي و ارزش‌های کاری هر شغل

فازدوم: طراحي فرايند و تدوين دستورالعمل

 • تعريف مفهومي شايستگي‌ها و تعيين مصاديق رفتاري شايستگي‌ها
 • تعیین اوزان طبقات شایستگی
 • تدوين دستورالعمل انتخاب کارکنان

فاز سوم: شناسايي و كارمنديابي متقاضيان بالقوه

 • از داخل سازمان: ارزيابي استعدادهاي مديريتي و ويژگي‌هاي شخصيتي و روانشناختي كارشناسان و مديران داخل سازمان جهت كانديد نمودن براي مشاغل مديريتي هلدينگ
 • از خارج سازمان: شناسايي و كارمنديابي متقاضيان بالقوه براي مشاغل سازمان از طریق ارسال فراخوان عمومی و شخصی برای مشاغل، از جمله در شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها، ایمیل، پیامک، اطلاع‌رسانی به نهادهایی مثل فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر و …؛

فازچهارم: ارزیابی متقاضیان و انتخاب متناسب ترین فرد

 • برگزاری آزمون‌های زیر به منظور ارزیابی شایستگی‌های دانشی، رفتاري، ادراكي، شخصيتي متقاضیان
  • استفاده از آزمون استاندارد ICDL از طریق نرم افزار مربوطه
  • استفاده از آزمون زبان برای سنجش مهارت‌های 4 گانه زبان
  • استفاده از آزمون‌های شناختی برای سنجش استعداد و تفکر تحلیلی و منطقی
  • استفاده از آزمون‌های شخصیتی و روانشناختی
  • سنجش تناسب ارزش‌های کاری و لنگرگاه‌های شغلی متقاضیان با شغل ذیربط
  • استفاده از مکانیزم تحلیل رزومه بر اساس سوابق علمی و اجرایی فرد
  • برگزاری جلسات مصاحبه تخصصی به فراخور نوع شغل (برای مشاغل مدیریتی امکان برگزاری جلسات کانون ارزیابی وجود دارد)
 • جمع‌بندی امتیازات بر اساس اوزان طبقات شایستگی و انتخاب فرد مناسب شغل
 • اعلام نتیجه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp