مدیریت استعداد و توسعه کارکنان و مدیران

مدیریت استعدادها مجموعه فعاليت‌ها و فرآيندهايي كه دربرگيرنده شناسايي نظام‌مند پست‌هايي كه در ايجاد مزيت رقابتي سازمان اثر گذارند، ايجاد يك مجموعه از افراد داراي ظرفيت و عملكرد بالا كه در آينده بتوانند پست‌هاي كليدي را در اختيار بگيرند و بكارگيري يك نظام مديريت منابع انساني مجزا كه اين مسير را تسريع كند. استعدادها افرادي هستند که از عملکرد، ظرفيت بالقوه، انگيزش و تعهد بالاتر از حد ميانگين در سازمان برخوردارند و سازمان مي‌تواند براي شکل‌دهي به آينده خود بر روي آنها حساب کند. از اين‌رو سازمان‌ها براي مديريت بهتر اين افراد، نظامي به عنوان نظام مديريت استعدادها را درون خود ايجاد نموده‌اند.

مزاياي گوناگوني براي اين نظام بر شمرده شده است كه برخي از آنها عبارتند از:

  • ايجاد اطمينان از وجود افراد توانمند كه مي‌توان سكان پست‌هاي كليدي سازمان را به آنها سپرد.
  • امكان استفاده حداكثري از نيروهاي داخلي سازمان (يا نيروهايي كه قبلا از خارج از سازمان جذب شده‌اند و هم‌اكنون با محيط سازمان آشنايي كافي پيدا كرده‌اند) و جلوگيري از مضرات ورود ناگهاني يك نيروي از خارج سازمان
  • به دست آوردن مزيت رقابتي از طريق ايجاد منابع انساني توانمند و پايدار

مراحل مدیریت استعداد و توسعه کارکنان و مدیران به شرح زیر است:

فاز(1): مطالعه اهداف، راهبردها و فرآيندهای منابع انساني شرکت

فاز(2): بررسی مبانی نظری پژوهش

فاز(3): شناسايي و اولویت‌بندی مشاغل کليدي شرکت

فاز(4): توسعه مدل شايستگي‌هاي مشاغل کليدي (استفاده از نرم افزار مدل‌سازی شایستگی مشاغل)

فاز(5): طراحي و تشکيل مخزن‌ها استعدادها

فاز(6): طراحی مسیرهای شغلی برای ارتقاء کارکنان به مشاغل کلیدی (ضمن ارزیابی توانایی‌های ذهنی و استعداد کارکنان و همچنین علاقه‌مندی‌های شغلی)

فاز(7): طراحی برنامه‌های توسعه فردی برای استعدادها با توجه به مسیر شغلی

فاز(8): تدوين نظام‌نامه مديريت استعدادها

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp