ارزیابی عملکرد سازمانی

نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

در راستاي مديريت عملکرد و به منظور دستيابي به اهداف كلان و بهره‌گيري از اصل بهبود مستمر در سازمان، «نظام ارزيابي عملکرد سازماني» استقرار می یابد. بدين منظور نظام ارزيابي عملکرد سازماني بر اساس رويکردي جامع و کل‎ نگر، نحوه عملکرد را در سه سطح «ازریابی عملکرد کل سازمان»، «ارزیابی عملکرد واحدها (بخشی از سازمان)» و «ارزیابی عملکرد کارکنان» با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت فعالیت‌های آن ها بصورت یکپارچه مورد بررسی قرار داده و با تحلیل روند عملکرد در دستیابی به اهداف سازمانی، اقدامات اصلاحی را پیشنهاد می‌دهد.

نظام مدیریت عملكرد سازمانی

 

فرآیند اجرایی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

فرآیند اجرایی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

 • برنامه ‎ریزی
  • شناخت وضع موجود سازمان با تمركز بر نظام ارزيابي عملكرد
  • بررسی ادبیات موضوع و انتخاب مدل مناسب ارزیابی عملکرد سازمانی 
  • طراحي فرآیندهای ارزيابي عملكرد سازمانی و تدوین دستورالعمل نظام ارزیابی عملکرد سازمانی
  • طراحی شاخص‌هاي كليدي عملكرد سازماني و تعیین اوزان آنها
  • مکانیزه کردن نظام ارزیابی عملکرد سازمانی
 • اجرا
  • استقرار نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمانی
  • جمع‌آوری داده‎ های مرتبط با شاخص های ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش های مربوطه
 • آسیبشناسی
  • آسیب‌شناسی نظام استقرار یافته با توجه به نحوه عملکرد نظام در ارزیابی دوره ‎های مختلف
  • شناسایی نقاط قابل بهبود در عملکرد سازمان و تدوین برنامه‌های اصلاحی
 • بازنگری و بهبود
  • بازنگری مدل ارزیابی عملکرد سازمانی
  • بازنگری شاخص‌ها و اوزان آن ها
  • اجرای برنامه های اصلاحی در سازمان

 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و نمونه خروجی‌ نظام ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها اینجا را کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp